นักศึกษาระดับปริญญาโทรับรางวัล "Best paper in oral session award"

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุรัตน์ กำแพงแก้ว
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล "Best paper in oral session award"

ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "Correlation of Drought Index Effected by El Nino Phenomenon Using Remote Sensing"

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบเสมือนจริง "GIS-IDEAS 2021" ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Osaka City University (OCU) และ Japan-Vietnam Geoinformatics Consortium (JVGC)

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564


เข้าชม 41 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม