บำเพ็ญกุศลศพ คุณฟองจันทร์ ชัยธิมา อดีตบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

5 / ต.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณฟองจันทร์ ชัยธิมา อายุ ๖๕ ปี อดีตบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
ตามกำหนดการ ดังนี้
วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๓๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา
เจ้าภาพโดย ศูนย์ RCSD

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๓๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา
เจ้าภาพโดย ครอบครัวชัยธิมา และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา และเคลื่อนศพสู่สุสานประตูหายยา


เข้าชม 145 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม