ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)

31 ส.ค. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)
.
1. ให้บุคลากรในสังกัด มช. มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ
.
2. สำหรับบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของ COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา Work from Home ตามความเหมาะสม
.
3. การจัดกิจกรรมที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
.
ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 64


เข้าชม 242 ครั้ง