ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 20210730-131926-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdf

เข้าชม 54 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม