ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน

21 / ก.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป อนิสงฆ์ผลบุญนี้สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคน
และเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 213 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม