ประชาสัมพันธ์รางวัล Next ASEAN Innovator และ ASEAN – Rok Pioneer

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

Science Technology Institute แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ประชาสัมพันธ์รางวัล Next ASEAN Innovator และ ASEAN – Rok Pioneer ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และวิศวกรเพื่อทำการวิจัยด้าน วทน.
เงื่อนไข : ผู้สนใจสมัครต้องจบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 5 ปี
ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 12,000 เหรียญสหรัฐ และได้เข้าร่วมสัมนนา ASEAN – Rok Pioneer ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 1 สัปดาห์- 20210720-140741-ทุนASEAN-ROK.pdf

เข้าชม 38 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม