ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

5 สิงหาคม 2564


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.to/WYTBu โดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน CMU Account (@cmu.ac.th)เข้าชม 323 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม