ประกาศ เรื่อง สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก

ผู้สนใจ สามารถนำผลงานที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์และเผยแพร่ ก่อนที่ 30 มิ.ย. 2564
ส่งคำขอรับการสนับสนุนมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 2564- 20210713-153519-สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ1-10ของโลก.pdf

เข้าชม 12 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม