พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

25 / มิ.ย. / 2564


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในพิธีประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

https://cmu.ac.th/th/article/5606a769-db1f-4d5c-9081-5ed6dd5dc828


เข้าชม 272 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม