เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

4 มิ.ย. 2564


เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
ภายใต้กรอบการวิจัย Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture
ที่ประสงค์จะเปิดรับจำนวน 2 แผนงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ SDGs ข้อ 2 3 12 13 14 และ 15 ดังนี้

แผนงานวิจัยที่ 1 Natural bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

แผนงานวิจัยที่ 2 Lanna Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร

>>> กำหนดปิดรับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR code

- จัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาทางอีเมลล์ arda.nodecmu@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น.
- จัดส่งเอกสารได้ที่ (คุณวริภัทร จีนโน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)
>>> ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรนิตย์ เรือนคำ (แวว) โทร. 053-943612
คุณวริภัทร จีนโน (เนย) โทร. 053-944090-2
- 20210604-110235-ประกาศรับข้อเสนอโครงการNode_CMU.pdf

เข้าชม 313 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม