โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Online Japanese Language Step-up Session

25/05/2021

เข้าชม 18


Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Online Japanese Language Step-up Session ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 – 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเพิ่มระดับทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเปิดรับสมัคร 2 คอร์ส ได้แก่ 1) JLPT Preparation Course เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มคะแนน JLPT เป็นระดับ N1 และ N2 2) Practical Japanese Language Course เหมาะสำหรับผู้สนใจฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี และมีคะแนน JLPT ไม่ต่ำกว่าระดับN3 ทั้งนี้ มีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1 คอร์ส ราคา 70,000 JPY และ 2 คอร์ส ราคา 120,000 JPY

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/ebmU9rp และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
- 20210525-152422-Kansa University.pdf
รูปเพิ่มเติม