ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฯ

30/04/2021

เข้าชม 42


ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทั่วไป และ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-6 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6- 20210430-164048-ประกาศ ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทา ภาค.pdf
รูปเพิ่มเติม