โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

26/04/2021

เข้าชม 46


โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

กำหนดจัดขึ้นสำหรับภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 และสำหรับภาคเรียนที่ 2 ระหว่างมีนาคม – กรกฎาคม 2565 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรเมนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20210426-093950-b405f076-7da8-446b-99cf-9a98bf95a91c.pdf
รูปเพิ่มเติม