ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)

22/04/2021

เข้าชม 33


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)

วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- จากเดิม : วันพฤหัสบดีที่ 6 - ศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เปลี่ยนแปลงเป็น : วันจันทร์ที่ ๓ - ศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔


รูปเพิ่มเติม