ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System: FireD)

14 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System)" หรือ FireD โดย FireD หรือ ไฟดี เป็นระบบสนับสนุนงานวิชาการให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะ "อนุมัติ/ไม่อนุมัติ" ให้บางกิจกรรมการใช้ที่ดินที่มีความจำเป็นที่ยังต้องพึ่งไฟ ซึ่งต้องลงทะเบียนร้องขอผ่านระบบ โดยใช้แนวคิดคือ "ไฟจำเป็น" หากใช้ถูกที่-ถูกเวลา จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวมน้อยลง โดยหวังว่าระบบนี้จะเป็นทางออก-ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่

ระบบ FireD ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ภายใต้ โครงการ “ท้าทายไทย (Thailand Grand Challenge)” แผนงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ระยะที่ 3” ทั้งนี้ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในงาน Northern Haze Free Day วันฟ้าใสไร้หมอกควัน โดยมีท่านรักษาการเลขาธิการ วช. เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 588 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม