คณะสังคมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศแนะแนวการศึกษาต่อ 'YRC GUIDANCE EXPO 2021'

25/03/2021

เข้าชม 117


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในกิจกรรม YRC GUIDANCE EXPO 2021 “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของคณะ ได้จัดนิทรรศการแนะนำคณะ หลักสูตรการเรียนการสอน และบริการต่าง ๆ ของคณะให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการฉายวิดิโอแนะนำคณะ แจกเอกสาร และตอบคำถามให้กับนักศึกษาที่สนใจเป็นจำนวนมาก


รูปเพิ่มเติม