พิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dagon University

25 ตุลาคม 2564


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dagon University, The Republic of the Union of Myanmar แบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศษสตร์ และ Dr. Nu Nu Yi, Pro-Rector, on behalf of Rector of Dagon University, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนามเข้าชม 191 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม