ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

25 ตุลาคม 2564


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210022 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา นั้น

คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ Dr. Maranatha Christine Ivanova

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563- 20200713-121436-สำเนาประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก E210022.pdf
- 20200713-121436-result of selection e210022.pdf

เข้าชม 207 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม