รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210022

5 สิงหาคม 2564


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์- 20200702-154703-สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก E210022.pdf

เข้าชม 90 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม