รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะฯ

23 ม.ค. 2567


รูปเพิ่มเติม