รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะฯ

26 ธ.ค. 2566


รูปเพิ่มเติม