รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

17 พ.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

สังกัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 22 ธันวาคม 2566

ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : 

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

2. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย- 20231117-150810-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก-พัสดุ.pdf
- 20231117-130217-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf

เข้าชม 518 ครั้ง