พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

25 ต.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Sylvie RETAILLEAU, French Minister of Higher Education and Research to the French Government และ H.E Mr.Jean-Claude Poimboeuf, French Ambasssador to Thailand, Embassy of France in Thailand ในโอกาสรับฟังความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือกับคณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้อง D206 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566


Photo Cr: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

#SOCCMU #วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #MOU #CCARC เข้าชม 124 ครั้ง