โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพในยุคใหม่

2 ต.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มช. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพในยุคใหม่  เชิญศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ให้ความรู้ หัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง ในการประกอบอาชีพยุคใหม่” และ “แนวทางสัมภาษณ์งาน และแนวทางการทำงานร่วมกับผู้อื่น : จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง”

--------------------

วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยาย “ทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง ในการประกอบอาชีพยุคใหม่” โดยเชิญ คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ (ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มโอกาสในการได้งานของนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง


เข้าชม 140 ครั้ง