รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ระดับภาควิชา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

19 ก.ย. 2566