โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

19 ก.ย. 2566


บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/support-eTEGS


เข้าชม 277 ครั้ง