ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟัดลียะห์ สาแม

11 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวฟัดลียะห์ สาแม
ในโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 


เข้าชม 92 ครั้ง