ประชาสัมพันธ์การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2566

4 ส.ค. 2566


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2566 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท โดยผู้เข้าอบรมตลอดทั้งวันจะได้รับประกาศนียบัตร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยรับจำนวนจำกัด (โปรดใช้ CMU Mail ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที หากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/MQ8ZxejQNp และ QR Code รายละเอียดดังเอกสารแนบรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230804-141618-ff8dc678-81e5-4cf2-9c86-d57c2d7374d0.pdf

เข้าชม 461 ครั้ง