ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

17 ก.ค. 2566


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์
.
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
.

คณะสังคมศาสตร์ ได้แจ้งผลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ไปยัง E-Mail CMU ของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ช่องทางเข้า E-Mail CMU ----> https://portal.cmu.ac.th/

.

ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาที่ได้รับ E-Mail จากคณะสังคมศาสตร์ เข้ามายืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.to/oC7te โดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน CMU Account (@cmu.ac.th)
.
ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น
.
และเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


เข้าชม 358 ครั้ง