การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน และซากวัสดุจากการรื้อถอน

24 พ.ค. 2566