บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

8 มี.ค. 2566


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

"ให้ฉันดูแลเธอ"

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ฟรีสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ให้บริการจำนวน 2 วัน

1. วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น.

(10.00-11.30 : 11.30-13.00 : 14.00-15.30 : 15.30-17.00)

2. วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น.

(10.00-11.30 : 11.30-13.00 : 14.00-15.30 : 15.30-17.00)

Book now | หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.facebook.com/studentaffairs.socialsciences

 

"Please let me take care of you"

psychological counseling service for students of the faculty of social sciences

free for social sciences student

For 2️ day only

1. 15 Mar, 2023 Time : 10:00 a.m. - 05:00 p.m.

(10.00 a.m. - 11.30 a.m. : 11.30 a.m. - 01.00 p.m. : 02.00 p.m. - 03.30 p.m. : 03.30 p.m. - 05.00 p.m.)

2. 22 Mar, 2023 Time : 10:00 a.m. - 05:00 p.m.

(10.00 a.m. - 11.30 a.m. : 11.30 a.m. - 01.00 p.m. : 02.00 p.m. - 03.30 p.m. : 03.30 p.m. - 05.00 p.m.)

Book now | หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.facebook.com/studentaffairs.socialsciencesเข้าชม 492 ครั้ง