ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่

7 มี.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มช. ทุกท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 

"การเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ Workforce Growth mindset"

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนที่ https://cmu.to/IdIrL- 20230307-145722-กำหนดการ Growth mindset.pdf

เข้าชม 38 ครั้ง