บรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์ผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทย และบทบาทของ UNHCR ในประเทศไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมโรงแรมพานอรามา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

1 มี.ค. 2566ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว 35 คนไปออกสนามที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากคุณเดือน วงษา จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษา เรื่อง "สถานการณ์ผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทย และบทบาทของ UNHCR ในประเทศไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมโรงแรมพานอรามา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษาฟังในครั้งนี้

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ไปศึกษาประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงลักษณะทางธรณีสัญฐานที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางพื้นที่ อันเป็นผลและส่งผลต่อการย้ายถิ่นของผู้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า พระธาตุดอยกองมู ถนนคนเดิน วัดจองคำพระอารามหลวง สะพานซูตองเป้ ภูโคลน ถ้ำปลา และรวมถึงพื้นที่ในตัวอำเภอปาย และบ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เข้าชม 28 ครั้ง