ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

1 มี.ค. 2566


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง หน้าเฟซบุ๊กของหน่วยงาน ตลอดจนดำเนินการติดแบนเนอร์เว็บไซต์รางวัลพานแว่นฟ้า (www.parliament.go.th/phan) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และขอมอบหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 “ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร” เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลให้กับผู้สนใจวรรณกรรมต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20230301-094512-ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า2566.pdf

เข้าชม 244 ครั้ง