ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

22 ก.พ. 2566


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "รู้จัก รู้รักษ์แผ่นดินกับ สตง."  เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานประกวดตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566 โดยมีเงินรางวัล 45,000 บาท
click : รายละเอียดเพิ่มเติม - 20230222-134846-ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์108ปี.pdf

เข้าชม 245 ครั้ง