สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) IPAS รอบที่ 1

18 ม.ค. 2566


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดรับสมัคร 2 รอบดังนี้
IPAS รอบที่ 1: วันที่ 14 กุมภาพันธ์- 24 มีนาคม 2566
IPAS รอบที่ 2: วันที่ 8- 14 พฤษภาคม 2566
การสมัครสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas/main/index.php


เข้าชม 22 ครั้ง