สาขาอาเซียนศึกษา "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

18 ม.ค. 2566


ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา

กำหนดรับสมัคร 3 รอบดังนี้

TCAS รอบที่ 1(Portfolio) : วันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2565

TCAS รอบที่ 2 (Quota) : วันที่ 14- 23 กุมภาพันธ์ 2566

TCAS รอบที่ 3 (Admission) : วันที่ 7- 13 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php


เข้าชม 24 ครั้ง