สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

18 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 2566) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่:  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

สอบเพิ่มเติมโทร. 0-5394-3520, 0-5394-3575 หรือ https://m.me/soanthrocmu


เข้าชม 408 ครั้ง