ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์