ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทียนหอมคริสต์มาส”

19 ธ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทียนหอมคริสต์มาส” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอนการทำเทียนหอมอโรม่า การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ เรียนรู้หลักการทางศิลปะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเทียนหอม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพ และประโยชน์อื่น ๆ ในทางสร้างสรรค์ต่อไป โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป หากเป็นเยาวชนจะต้องอายุ 10 ปีขึ้นไป ค่าลงทะเบียน ๙๙๙ บาท/คน (รวมอุปกรณ์และอาหารว่าง) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านทาง https://cmu.to/CMUACCcandleworkshop


เอกสารประกอบ


เข้าชม 142 ครั้ง