ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science)

28 พ.ย. 2565


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ http://journalpags.skru.ac.th/ojs/index.php/jpags/index - 20221128-140044-วารสารฟิสิกส์.pdf

เข้าชม 166 ครั้ง