รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

25 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป


เข้าชม 145 ครั้ง