สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนน้ำดื่มและขนมให้น้องๆ ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย “ลูกจ๊างขึ้นดอยปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

22 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณพี่ๆ สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ ที่สนับสนุนน้ำดื่มและขนมให้น้องๆ ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย “ลูกจ๊างขึ้นดอยปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”


เข้าชม 19 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม