รัฐบาลออสเตรีย ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA – UNINET ประจำปี 2566

16 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรีย ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA – UNINET ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อศึกษา อบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA – UNINET ในสาขา Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Humanities and Arts ทั้งระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 36 เดือน ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3 – 9 เดือน และทุนฝึกอบรมดนตรี ระยะเวลา 9 เดือน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grants.at/en และยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ www.scholarships.at กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566 


เข้าชม 51 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม