รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

26 ต.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ EP210004 สังกัด : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : 

- ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.  

- 20220614-093454-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf

- 20220614-093454-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่พ.ศ.2560.pdf- 20231026-140746-EP210005.pdf

เข้าชม 567 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม