คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

28 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ EP210002 จำนวน 1 อัตรา

สังกัด : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 5 สิงหาคม 2565
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ



- 20220628-145421-ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปEP210002.pdf
- 20220628-145421-ใบสมัครคัดเลือเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf

เข้าชม 647 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม