เชิญชวนน้องๆ 65 เข้าร่วมกิจกรรม Homeroom(สานสัมพันธ์ผู้เรียนผู้สอน)

28 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์
เชิญชวนน้องๆ65 เข้าร่วมกิจกรรม Homeroom(สานสัมพันธ์ผู้เรียนผู้สอน)


เข้าชม 87 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม