รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

21 / ต.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ- 20221021-111316-ประกาศผู้สมัคร หนง.การเงินฯ.pdf

เข้าชม 80 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม