เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal”

21 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
- 20220921-092430-2164676f-780c-4e92-8209-37be523e5b93.pdf

เข้าชม 204 ครั้ง