รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

16 ก.ย. 2565


รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป- 20220916-095246-ประกาศรายชื่อEP210002_สัมภาษณ์.pdf

เข้าชม 578 ครั้ง